O nas


Aktualności


Programy


Projekty


Możesz Pomóc


Simba wraca do Kenii

Mamy przyjemność podzielić się wiadomością iż nasza Fundacja, po raz kolejny, otrzymała dotację na realizację projektu pomocy rozwojowej w zachodniej Kenii. Zaproponowany przez nas projekt brał udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach "Programu Polskiej Pomocy Zagranicznej 2007".

Projekt „Aktywizacja społeczności Sega – Edukacja IT, Ekorozwój” jest skierowany do całej społeczności wioski Sega, a w szczególności do młodych ludzi. Bezrobocie wśród mieszkańców Sega sięga 60%. Młodzi ludzie masowo migrują do miast, lecz nie zawsze udaje im sie znaleźć tam pracę. Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez mieszkańców Sega umożliwi im rozwój indywidualny i przyczyni się do wzmocnienia ich pozycji na rynku pracy oraz w dalszej perpektywie do redukcji ubóstwa w całym regionie.

Głównym celem naszego projektu jest podniesienie poziomu edukacji młodych Kenijczyków poprzez umożliwienie im dostępu do najnowszych rozwiązań technologicznych. Planujemy zatem wyposażyć lokalne placówki oświatowe w laboratoria komputerowe oraz stworzyć ogólodostępne Centrum IT. Wszyscy potencjalni użytkownicy komputerów będą mogli przez 6 miesięcy brać udział w organizowanych przez nas szkoleniach informatycznych. Uzyskana przez nich wiedza będzie narzędziem do dalszego rozwoju.


Poprzez nasze działania chcielibyśmy także uwrażliwić społeczność Sega na współzależności między rozwojem a ochorną środowiska. Równolegle z programem komputeryzacji będziemy przeprowadzać szkolenia z zakresu ekologii. Przy każdej szkole, w której zostaną zainstalowane komputery powstanie szkółka leśna a pod koniec projektu dzieci będą sadziły przez siebie wyhdowane rośliny. Poprzez szkolenia chcemy także motywować dorosłych członków społeczności lokalnej do zakładnia własnych przydomowych szkółek leśnych.

Kenia jest krajem, który boryka sie z wieloma problemami ekologicznymi: deforestacja, degradacja unikatowych ekosystemów, pustynnienie itp. Świadomość ich wagi wpłynie na zrównoważony rozwój tego obszaru. Wierzymy, że nasz projekt da szanse młodym ludziom na lepszy start w ich życie zawodowe i spowoduje, iż ta odległa miejscowość stanie się ważną częścią wirtualnej mapy świata.

Jestes

378236

gosciem