O nas


Aktualności


Programy


Projekty


Możesz Pomóc


Drużyna Simby już w Sega

 

Ekipa Fundacji w składzie: Patrycja Zandberg, Aleksandra Gutowska (Koordyantorki Projektu) oraz Joanna Szomborg i Wojciech Fedorowicz(Wolontariusze) rozpoczęła prace implemetacyne w ramach projektu „Sega IT”.

Drużyna Simby spotkała nauczycieli szkół w Sega, w których powstaną laboratoria komputerowe; rozpoczał się proces ustalania termiarzu i podziału zadań pomiędzy partnerami projektu.

Społeczność Sega powitała Polaków z radością i otwartością. Okzuje się, iż od naszej ostatniej wizyty w Kenii wiele pozytywnych zmian zaszło w życiu wioski. Szkoła Podstawowa Koegre jest obecnia przykładem prężnego i nowoczesnego rozwoju, budynki lśnią czystością, orgody kwitną, a uczniowie i nauczyciele pełni są motywacji do pracy.

Ta dobra energia, nadzieja na możliwość zmiany standardu życia, jaką zakorzenił w mieszkańcach zeszłoroczny projekt renowacji szkoły, wpływa na ogólny klimat w wiosce. Ludzie pozytywniej myślą o przyszłości i sensowności długoterminowych zamierzeń, co sprzyja implementajci projektu związanego z technologią komputerową i ekorozwojem.

Jestes

378234

gosciem