O nas


Aktualności


Programy


Projekty


Możesz Pomóc


Sega Silicon Valley - Ceremonia Otwarcia Projektu

Piętnastego września Fundacja Simba Friends zorganizowała ceremonie otwarcia projektu pomocy rozwojowej: “Aktywizacja społeczności Sega – edukacja IT i ekorozwój” realizowanego w ramach programu Sega Silicon Valley, finansowanego przez Fundacje oraz polskie ministerstwo spraw zagranicznych.

 

 

Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele władz lokalnych, administracji rządowej oraz osoby reprezentujące instytucje i organizacje zajmujące się ICT (Information Communication Technology). Prezentacji Fundacji i programu Sega Silicon Valley towarzyszyły przemówienia ważnych osobistości oraz kilkuminutowe animacje przygotowane przez uczniów szkół. Po oficjalnej części ceremonii wolontariuszki Fundacji – Kasia Wnuk i Kasia Tadla, zorganizowały gry i zabawy dla uczniów szkol objętych projektem. W tym samym czasie oprowadzani przez prezesa fundacji James’a Ofwona oraz koordynatorów projektu Aleksandrę Gutowską i Jose Njuki - Imwe Ngunjiri pozostali goście mogli obejrzeć stan dotychczasowych prac, których celem jest przystosowanie sal do warunków laboratoriów komputerowych.

Po tej uroczystości jeszcze lepiej zżylismy się z mieszkańcami miasteczka, którzy nie wołają już na nas Mzungu (biały w suahili) lub Odiero (biały w luo), lecz używają naszych imion.


Jestes

378237

gosciem