O nas


Aktualności


Programy


Projekty


Możesz Pomóc


W Polsce też pomagamy

Od 5 listopada Fundacja Simba Friends rozpocznie realizację nowego projektu. Tym razem nasze działania będą skoncentrowane na pomocy osobom osadzonym oraz pracownikom (funkcjonariuszom oraz pracownikom administracji) kilku placówek polskiej służby więziennictwa. Do udziału w projekcie zapraszamy wybrane ośrodki z całej Polski.

Projekt zakłada pomoc techniczną i edukacyjną. Pierwszy jego komponent będzie polegał na zainstalowaniu 10 komputerów w pomieszczeniu uprzednio do tego zaadaptowanym. Drugi zaś zakłada zorganizowanie cyklu kompleksowych szkoleń z zakresu obsługi i oprogramowania komputera.

 

„Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób opuszczających placówki penitencjarne oraz usprawnienie działania samych placówek – głównie administracji. Wierzymy również, że dajemy tym ludziom szansę na lepszy start, szybszą akceptację ze strony rodziny i, że nasze działania wpływają na zwiększenie zaufania społeczeństwa polskiego do metod resocjalizujących stosowanych w systemie polskiej służby więziennictwa.

Jestes

378237

gosciem