O nas


Aktualności


Programy


Projekty


Możesz Pomóc


Szkolenie wolontariuszy Simby

W dniach 28-29 maja 2008r w Warszawie odbyło się szkolenie dla wolontariuszy, którzy w drugiej połowie roku będą wraz z pracownikami fundacji realizować projekt TEHAMA „Technologie komputerowe kluczem do rozwoju regionu Kilimandżaro”. Miejscem realizacji tego projektu jest Moshi, miasto położone na północy Tanzanii. Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 9 wolontariuszy, którzy w różnych terminach będą odpowiedzialni za szkolenia z obsługi komputerów i znajomości podstawowych programów MS Office. Beneficjentami tego projektu będą przede wszystkim nauczyciele szkół podstawowych i średnich, a także pracownicy administracji i młodzież.
 
Szkolenie wolontariuszy miało na celu przedstawienie im szczegółowych założeń projektu, a także dostarczenie wiadomości na temat miejsca, gdzie projekt będzie realizowany. Uczestnicy dwudniowych warsztatów otrzymali informacje o sytuacji politycznej, historii kraju, ludności zamieszkującej ten region oraz najciekawszych atrakcjach turystycznych. Omówione zostały też podstawowe kwestie ważne przed wyjazdem i już po dotarciu na miejsce (wiza, szczepienia, ubezpieczenie itd.). Druga część spotkania poświęcona była bezpośrednio szkoleniom komputerowym. Omówienie programu szkoleń, materiałów dydaktycznych, zasad obowiązujących nauczycieli i uczniów oraz pokaz zdjęć z podobnego projektu realizowanego w Kenii pomogły przekonać wolontariuszy do celu projektu TEHAMA oraz rozwiać ewentualne wątpliwości. .

Kolejny dzień szkolenia poświęcony był przedstawieniu bliżej kultury i tradycji Tanzanii. Wiele miejsca poświęcono omówieniu zjawiska zw. „szokiem kulturowym”, co, miejmy nadzieję, pomoże naszym wolontariuszom łagodniej przejść przez tę fazę pobytu. Omówienie ewentualnych zagrożeń oraz lekcja języka Kiswahili także miały na celu lepsze przygotowanie uczestników projektu na czekające ich niespodzianki.

Ważnym elementem całego szkolenia były gry aktywizujące wolontariuszy. Pozwoliły one nie tylko poznać się lepiej nawzajem, ale też umożliwiły wymianę poglądów i pomysłów, które być może będzie można wykorzystać w Tanzanii. Pierwszego dnia wolontariusze mogli także wysłuchać opowieści i obejrzeć zdjęcia Ani, która spędziła 4 miesiące podróżując po Afryce Zachodniej. Dzieliła się z nami swoimi doświadczeniami i zarażała fascynacją Czarnym Lądem.

Na koniec uczestnicy otrzymali ankiety podsumowujące całe szkolenie, jego zasadność i realizację. Opinie wolontariuszy pozwalają nam traktować to szkolenie za bardzo udane. Dziękujemy wolontariuszom za przybycie, a firmie Tricomp za pomoc w jego organizacji.
 
Jestes

378234

gosciem