Jak powstała fundacja

Misja i strategia

Statut

O nas (zespół)

Komu pomagamy

Plany na przyszłość

Jak powstała fundacjaFundacja Simba Friends powstała w 2003 r. z inicjatywy James'a Ofwona oraz Balazsa Csepregi. Stroną wykonawczą zajęła się Anna Chojnacka (w roli Koordynatora) oraz Jolanta Tyburcy (pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 148 im. Hugona Kołłątaja). Ideą założycieli było dotarcie do młodzieży z problematycznych i ubogich środowisk, umożliwienie jej normalnego rozwoju i pomoc w otrzymaniu równych szans w edukacji.

Wiele dzieci wychowuje się w warunkach niesprzyjających rozwojowi intelektualnemu. Bieda, problemy środowiskowe, brak dostępu do książek i komputerów oraz zaniedbanie ze strony rodziny są przyczyną narastających problemów społecznych. Fundacja Simba Friends powstała, aby nieść pomoc młodym ludziom, którzy w swoim otoczeniu nie znajdują wystarczającego wsparcia finansowego i emocjonalnego. Chcemy dać im szansę, na którą zasługują.

Hasło fundacji brzmi: ''Nam zależy!''.

Zależy nam na rozwijaniu zdolności i zainteresowań dzieci oraz na wyrównywaniu szans w dostępie do nauczania. Poprzez specjalne programy, realizowane z pomocą grona wolontariuszy, Fundacja stara się wspierać w sposób wszechstronny rozwój i edukację najmłodszych a także otwierać ich na świat, promując wymianę międzykulturową.

Jestes

383019

gosciem