Jak powstała fundacja

Misja i strategia

Statut

O nas (zespół)

Komu pomagamy

Plany na przyszłość

Misja i strategiaCelem działalności Fundacji Simba Friends jest wspieranie edukacji i rozwoju młodzieży z biednych lub problematycznych środowisk w krajach rozwijających się i w okresie transformacji. Poprzez specjalne programy pomocowe chcemy dać im szansę i możliwości, na jakie zasługują a które dotąd były dla nich niedostępne.

Do najważniejszych założeń Fundacji należą:

-rozwijanie talentów dzieci z niezamożnych rodzin
-budowanie możliwości ich dalszego rozwoju
-zachęcanie i motywowanie do poszerzania zainteresowań
-promowanie wymiany międzykulturowej

Wierzymy, że wszechstronna edukacja (nie tylko szkolna, ale także ta wynikająca z wymiany doświadczeń z rówieśnikami z innych kultur i środowisk) stanowi klucz do rozwoju młodych ludzi, którzy nie posiadają zaplecza finansowego i nie otrzymują wystarczającego wsparcia ze strony swoich rodzin lub środowisk. Simba Friends poprzez swoją działalność pomaga im ewoluować i otwiera je na świat. Chcemy, by otrzymały takie same szanse rozwoju, jak dzieci z zamożniejszych rodzin i aby zyskały poczucie, iż ich los nie jest nikomu obojętny.Fundamentem działania Fundacji są współpracujący z nią wolontariusze. To oni współtworzą jej programy i działają jako ich wykonawcy. Bez ich pomocy i wsparcia akcje Simba Friends nie byłyby możliwe. Są dla nas niezastąpioną podporą oraz dowodem na to, że nasze akcje mają sens.

Jestes

384149

gosciem