Forum Kenijsko-Polskie

Tricomp Sp. zo.o

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Forum Kenijsko-Polskie

Forum Kenijsko-Polskie to organizacja pozarządowa typu non profit. Założycielami Forum Kenijsko-Polskiego są absolwenci oraz studenci polskich uczelni narodowości kenijskiej i Polacy - przyjaciele Kenii. Członkowstwo Forum jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych rozwijaniem relacji między Kenią i Polską. Członkami Forum są Kenijczycy, ich rodziny, Polacy jak również osoby innych narodowości, firmy oraz organizacje handlowe zainteresowane rozwojem kontaktów między Polską a Kenią.

Główne cele Forum Kenijsko-Polskiego to:

* Rozwijanie przyjaźni między narodem kenijskim i polskim,
* Kultywowanie tradycji oraz świadomości pochodzenia,
* Promocja Kenii w zakresie: kultury, turystyki oraz handlu w Polsce,
* Promocja Polski w zakresie: kultury, turystyki oraz handlu w Kenii,
* Pomoc członkom Stowarzyszenia w nagłych i nieszczęśliwych wypadkach,
* Prowadzenie nauki języka polskiego, angielskiego i swahili oraz popularyzacja języka polskiego w Kenii,
* Podtrzymywanie więzi pomiędzy członkami Stowarzyszenia w Polsce,
* Wspieranie społecznej aktywności obywateli Kenii w Polsce,
* Pomoc w wymianie informacji, wiedzy oraz doświadczeń między Kenijczykami i Polakami w Polsce i za granicą,
* Wspieranie działalności charytatywnej w Polsce i w Kenii.Jestes

384148

gosciem