Sega Silicon Valley

TEHAMA

Maji Moto

Sega Silicon Valley

Z myślą o odległych geograficznie i kulturowo zakątkach świata, w których młodzi ludzi pozbawieni są dobrego dostępu do edukacji, opracowaliśmy projekt o nazwie Sega Silicon Valley. Jest to profesjonalnie przygotowany program długofalowej pomocy kenijskiej wiosce Sega. Projekt podzielony jest na kilka etapów a w jego realizacji weźmie udział grono odpowiednio dobranych wolontariuszy.

Projekt Sega Silicon Valley zakłada:

* podniesienie standardów oświatowych w rejonie Sega
* renowację szkół i budowę bibliotek
* rozbudowę infrastruktury wioski
* stworzenie centrum komputerowo-szkoleniowego dla mieszkańców regionu
* przeszkolenie specjalistów w dziedzinie informatyki
* podniesienie poziomu opieki medycznej

Zobacz szczegółowe informacje o elementach projektu Sega Silicon Valley:

SSV doc general
Kogere Primary School
Sega Township Primary School
Sega Township Secondary School
Sega Youth Polytechnic
Sega Refurbishing Centre
Sega Telecentre

Zwracamy się o wsparcie do wszystkich , którym zależy na losie młodych ludzi i którzy podobnie jak my uważają dostęp do edukacji i wyrównywanie szans biedniejszej młodzieży za priorytet globalnego rozwoju. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe dla naszego projektu. Wierzymy, że wspólnie z Państwem możemy trwale i pozytywnie zmienić los mieszkańców Sega!

PROJEKT ZREALIZOWANY W 2007-2008 r.

Poniżej zamieszczamy Newslettery, w których można zapoznać się z kolejnymi etapami projektu:

Sega IT News 1

Sega IT News 2

Sega IT News 3

Sega IT News 4

Jestes

383021

gosciem