Sega Silicon Valley

TEHAMA

Maji Moto

TEHAMA - technologie komputerowe kluczem do rozwoju regionu Kilimandżaro

Miejscem realizacji projektu TEHAMA (suahili: Teknolojia ya Habari na Mawasiliano - technologie komunikacyjne i informacyjne) jest Moshi, stolica regionu Kilimandżaro w północnej Tanzanii.

Miasto zamieszkane jest przez przeszło 200tys osób, w większosci ludzi młodych. W dystrykcie Moshi znajduje sie 47 szkół podstawowych, w tym 35 publicznych, oraz 24 szkoły średnie, w tym 12 publicznych. Łącznie w szkołach publicznych zatrudnionych jest około 800 nauczycieli, sposród których zaledwie kilkoro posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie zajęć komputerowych. W konsekwencji dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół publicznych, których nie stać na lepiej wyposażone i dysponujące bardziej wykształconą kadrą szkoły prywatne, odcinana jest od możliwosci zapoznania sie z technologią komputerową i tym samym skazywana na gorszą pozycję na rynku pracy, który coraz częściej wymaga przynajmniej podstawowej umiejętności obsługi komputera.

Moshi położone jest u stóp najwyższej góry i jednej z największych atrakcji turystycznych Afryki - Kilimandżaro. Miasto stanowi także dobrą bazę do zwiedzania znajdujących się w tej części kraju parków narodowych: Serengeti, Ngoro Ngoro etc. Taka lokalizacja stwarza duże możliwości wykorzystania technik komputerowych, w szczególnosci Internetu, do obsługi ruchu turystycznego i pozyskiwania nowych klientów. Coraz bardziej wymagajacy rynek zmusza do wprowadzania nowych rozwiązań w dominujących w regionie dziedzinach, takich jak handel, czy turystyka. Dzięki nowym technologiom wzmocniony zostanie potencjał regionu oraz zamieszkującej go społeczności.

Pierwszym etapem projektu jest adaptacja oraz wyposażenie dwóch pomieszczeń w lokalnym centrum szkolenia nauczycieli Mawenzi Teachers’ Resource Centre (TRC). Pierwsze pomieszczenie, laboratorium komputerowe wykorzystywane będzie głównie do prowadzenia szkoleń.

Drugie pomieszczenie - warsztat IT, spełniać będzie podwójną funkcję – będzie dawać nauczycielom możliwość dostępu do komputerów i Internetu na potrzeby szkoły oraz własne, a także wspomagać produkcje materiałów edukacyjnych. Dodatkowo, TRC wyposażone zostanie w projektor multimedialny o szerokich możliwosciach wykorzystania jako pomoc naukowa oraz w trakcie organizowanych w centrum konferencji.

Projekt zakłada przeprowadzenie trzech dwumiesiecznych cyklów szkoleń dla czterech dwudziestoosobowych grup jednocześnie. Zajęcia, odbywające się codziennie, obejmować będą: wprowadzenie, obsługę pakietu biurowego MS Office oraz przykłady jego zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem możliwego wykorzystania w usprawnieniu pracy administracji szkolnej.

Wyposażona w 20 komputerów sala, oraz odpowiednio przygotowani wolontariusze pozwolą nam, w każdym z trzech cykli, przeszkolić grupy nauczycieli oraz dyrektorów szkół z regionu, pracowników pozostałych instytucji publicznych (służby zdrowia, policji, wieziennictwa) oraz wybraną grupę młodzieży.

Więcej na temat realizacji projektu znajdziecie w Newleterze projektowym:

Newsletter nr 1

Newsletter nr 2

Newsletter nr 3

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicnzych RP w 2008r.

Jestes

384149

gosciem